WELCOME TO www.9artgallery.com                                                                                ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.9artgallery.com

9Art Gallery/ Architect Studio : 786/11 Moo.3 Phaholyotin Rd,Wiang,Muang,Chiangrai 57000 : Tel.0-5371-9110 Fax:0-5374-4168,E-mail : artgallery9@hotmail.com
Architect StudioArchitect : Saowanee Sarasap & Associates

สถาปนิก : เสาวนีย์ สารทรัพย์และคณะ

- ประสบการณ์การทำงานด้านสถาปัตยกรรมมา 19 ปี ซึ่งได้รับการก่อสร้างไปแล้วกว่า 87 หลังงานบางส่วนเป็นบ้านพักอาศัย, รีสอร์ท,อาคารมูลนิธิ
  และอาคารสาธารณะ โดยแนวทางงานบางส่วนใหญ่จะเป็นอาคารที่ออกแบบให้มีความเป็นล้านนาและการใช้วัสดุพื้นถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์
  งานสถาปัตยกรรมล้านนา ไว้นำเสนอแก่ผู้สนใจงานออกแบบทุกท่าน
- แสดงผลงานเดี่ยวด้านสถาปัตยกรรมที่ชั้นล่างอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ปี พศ.2542 เนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  สยามบรมราชกุมารี
- มีบทสัมภาษณ์ลงนิตยสาร Arch & Idea ปี พ.ศ.2538 เรื่องข้อคิดเห็นและงานทางด้านสถาปัตยกรรมล้านนา
- งานต้นแบบของตัวอย่างผลงานสถาปัตยกรรมล้านนาในหนังสือของจังหวัดเชียงราย
- บรรยายเรื่องความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสถาปัตยกรรมในเชียงราย ในโครงการมุมมองและภาพลักษณ์สถาปัตยกรรมเชียงราย
  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโดยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
- ร่วมกันกับบริษัทอัชชพล ดุสิตนานนท์ และคณะออกแบบผลักดันหอศิลป์ร่วมสมัยเชียงรายจนได้รับการอนุมัติเกาะวัฒนธรรมจากกรมธนารักษ์
  เพื่อสร้างหอศิลป์ฯขณะนี้แบบกำลังพัฒนาตามแนวคิดของท่านผู้ว่าฯคนเก่าที่จะให้เพิ่มศูนย์การประชุมและ แสดงสินค้าเข้าไปขณะนี้
  แบบกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
- ปัจจุบันเป็นสถาปนิก ระดับสามัญสถาปนิก, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงรายและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ห้องเรียนวัดพระแก้ว

หอศิลป์์ร่วมสมัย 750 ปีเชียงราย
Chiangrai Contemperary Art Museum
  Horizon Resort
Kasemsasna Montessori School 4th Phase Horizon Resort
บ้านพักอาศัยชั้นเดียว โรงแรม 3 ชั้น รูปแบบล้านนาประยุกต์
ศูนย์บริการศรัทธาไร่เชิญตะวัน Dr.Pianwit  Polwicha M.D.
Ego House Chiangrai House 1
Click to Mr.George Dahar
Masalong view Mr.George Dahar
Mr.Vern Frezen Mr.Piroje Abyim
Click to Khun Manop
Dr.Songporn  Senakul M.D. Mr. Manop Divari
Wang Din Place Artitst house
คุณณรงค์ชัย อินศิริ Dr.Songporn  Senakul M.D.
Up Country House Recreation Area


 

ศาลาการเปรียญวัดห้วยซ่านพลับพลา
บ้านพักอาศัยบนดอย
บ้านพักอาศัยสองชั้น รูปแบบล้านนาประยุกต์ บ้านบนดอยสูง
Mr.CHOTIVUD GAJESANANDANA ปรับปรุงตึกแถว
บ้าน และสำนักงาน บ้านชั้นเดียวในพื้นที่จำกัด
คุณอ้อย 
บริษัท อิฐเอกภัณฑ์ค้าวัสดุ จำกัด
Teak Garden Spa Resort
 
Jack shop  
Dr.Poramasawa Aridej คุณไพรภ รัตนชูวงศ์
Mr.CHOTIVUD GAJESANANDANA CHIANGKONG HOTEL
Click to Mr.Porntape
Mr.Porntape Intachai Sikkha Asia Foundation
Warehouse Mr. Manop Divari
Dentist's House Loog Rak School